ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าพบ “ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ” ในวาระสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย พร้อมคุณทัตเทพ สุจิตจร ที่ปรึกษาฯ เข้าพบ “ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ” ในวาระสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งจะครบกำหนดวาระในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้

แบ่งปันบทความนี้