คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย ขึ้นเหนือต่อเนื่อง เดินสายพบปะลูกค้า จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำทีมบริหารขึ้นเหนือต่อเนื่อง เดินสายพบปะลูกค้า จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการร่วมสร้างและพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย

ในช่วงเช้าทีมบริหารสถาบันฯได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากทีมงาน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

ในช่วงสายเดินทางต่อเพื่อร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยกับทีมงาน บริษัท เอไอเอ จำกัด ณ ร้านอาหาร สวนผัก จ.เชียงใหม่

แบ่งปันบทความนี้