คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าร่วมงานพิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ 2565 จัดโดยสำนักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ตามที่ขอรับพระราชทานน้อมนำ ไปถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางสถาบันประกันภัยไทย โดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และคณะทำงาน ได้ไปเข้าร่วมงานพิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ 2565 ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ได้มีผู้ร่วมจิตศรัทธาถวายจัตุปัจจัยทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,806,724.48 บาท

พิธีถวายกฐินพระราชทาน

แบ่งปันบทความนี้