คุณซื้อประกันไปแล้วกลับไม่ตรงกับความต้องการจริงของคุณ ข้อผิดพลาดต้องอ่านด่วน

คุณซื้อประกันไปแล้วกลับไม่ตรงกับความต้องการจริงของคุณ ข้อผิดพลาดต้องอ่านด่วน

คุณซื้อประกันไปแล้วกลับไม่ตรงกับความต้องการ ข้อผิดพลาดของการวางแผนประกันภัย

!!! การประกันคือการปกป้องสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด คือ ตัวของคุณ แต่บางคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ควรจะมีทุนประกันเยอะ แต่หัวหน้าครอบครัวดันกลับไปซื้อประกันแบบออมทรัพย์ซึ่งจะให้ทุนน้อย อาจจะเนื่องจาก ตัวแทนมาขายประกันแบบเงินออม

ผมเห็นบ่อยมากๆ คิดว่าประกันออมทรัพย์เป็นเงินฝาก ส่วนใหญ่เกิดจาก ตัวแทนจาก Bank บอกลูกค้าว่า ให้ย้ายเงินฝาก มาฝากกับประกัน ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดมากๆ ส่วนใหญ่เกิดจากตัวแทนไม่ได้คุณภาพ อยากจะขายของอย่างเดียว

การวางแผนประกันลำดับแรกคือ คุณจะต้องคิดก่อนว่า ถ้าตัวคุณเองเสียชีวิตไป ใครจะเดือดร้อนเช่น ลูกเมีย ถ้ามีคนเดือดร้อนมาก ให้ทำประกันแบบทุนประกันสูง แต่ถ้าไม่มีคนเดือดร้อนน้อย ก็จึงสามารถทำประกันแบบออมทรัพย์ได้

ลำดับต่อมาคือ คุณต้องคิดว่า ถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพ คุณจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเป็นค่าหมอ คุณจะต้องดูค่าใช้จ่ายของหมอในปัจจุบัน และดูว่าต้องนี้คุณมี สวัสดิการอะไรบ้าง สิ่งที่คุณมี กับ สิ่งที่ควรจะมีแตกต่างกันอย่างไร ก็ให้ทำประกันสุขภาพในส่วนที่แตกต่างกัน

และอีกประการถ้าจะเก็บเงินไว้เอง ลงทุนเอง เพื่อจะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล คุณจะต้องกั้นเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล และที่สำคัญคุณไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นได้ เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้น เงินกองนี้จะต้องพร้อมในการถอนเงินออกมาใช้

ดังนั้นจะต้องเก็บไว้ในรูปของเงินฝากหรือตราสารหนี้ ผลตอบแทนไม่เกิน 3% ต่อปี ในขณะที่เงินเฟ้อของค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ 8% ต่อไป ลงทุนอย่างไรก็ไม่ทันแน่นอน

แต่อย่างไรก็ตามยังมีคนจำนวนมาก ยังวางแผนประกันภัยผิดพลาด ก่อนทำตรวจสอบตัวเองก่อนนะครับ

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้