คิด คิด จะทำประกันฯตอนป่วยหนัก

คิด คิด จะทำประกันฯตอนป่วยหนัก

หากคิดทำประกันตอนป่วยหนัก​ เหมือนกับน้ำท่วมจึงค่อยมาสร้างเขื่อน การทำประกันก็เปรียบเสมือนคุณทำร่มชูชีพ​ ถ้าถึงเวลาต้องใช้ แล้วคุณไม่มีมัน​ เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สำหรับในกรณีผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งมาก่อน รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจกำลังมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในใจว่า “คนที่เคยป่วยแต่หายดีแล้วสามารถทำประกันภัยสุขภาพได้หรือไม่”

เพราะในปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยที่ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถทำประกันสุขภาพได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย

อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทประกันภัยจะพิจารณารับประกันภัยสุขภาพแล้ว แต่ยังมี ระยะรอคอย (WAITING PERIOD) ผู้เอาประกันภัยจะยังไม่สามารถเรียกร้องเงินสินไหมชดเชยได้ทันทีหลังทำประกันภัยสุขภาพ โดยทั่วไประยะเวลารอคอยจะอยู่ที่ 30 – 120 วัน ขึ้นอยู่กับโรคและเงื่อนไขตามที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์

ดังนั้น เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องแถลงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสุขภาพหรือสาระสำคัญอื่นๆ โดยกรอกข้อมูลในใบคำขอตามความเป็นจริงทุกข้อ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการไม่ได้รับความคุ้มครอง/ปฏิเสธความคุ้มครอง ทำเถอะครับ​ คุ้มค่ามาก

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้