Search
Close this search box.

ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

 width=

ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ทางสถาบันประกันภัยไทย(ทีไอไอ) ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคปภ. ให้จัดอบรมหลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย ตามประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ประสงค์จะเป็นนายหน้าด้านประกันภัย หรือ
นายหน้าประกันภัยที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด

ทางสถาบันฯจะเปิดอบรมครั้งต่อไปวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00-16:00
ณ สถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม ชั้น 10
ค่าอบรมราคาพิเศษสำหรับรอบนี้ 1,500 บาท(ยังไม่รวม vat)

ขอขอบคุณ คุณนิคม จันคง ผู้บริหารบมจ. ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดอบรมในครั้งนี้

 

แบ่งปันบทความนี้