คปภ.เพิ่มภูมิคุ้มกันความเสี่ยงยกระดับ SMEs

คปภ.เพิ่มภูมิคุ้มกันความเสี่ยงยกระดับ SMEs

“แม้ธุรกิจในขณะนี้จะมีการฟื้นตัว แต่เนื่องจากกลุ่มนี้ส่วนใหญ่สายป่านทางธุรกิจไม่ยาว ดังนั้นหากไม่บริหารความเสี่ยงให้ดีแล้วเกิดภัยขึ้นมาก็จะเกิดผลกระทบได้อย่างมาก”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวว่าผู้ประกอบการ SMEsในทุกประเภทธุรกิจต่างมีความเสี่ยงที่หลากหลายและแตกต่างกันไป ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัย จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการ SMEs ได้ใช้ในการรองรับความเสี่ยงภัยต่างๆ

ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่อ่อนไหว

SMEs ควรมีการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ด้วยการโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยโดยอาจพิจารณาว่าหากเกิดความเสียหายที่ไม่คาดคิดโดยฉับพลัน เช่น อัคคีภัย ระเบิด จะได้มีเงินทุนเพียงพอที่จะซ่อมแซมหรือสร้างโรงงานหรืออาคารใหม่ได้เพื่อจะำด้รับความคุ้มครองเยียวยาความเสียหายจนสามารถกลับมาประกอบธุรกิจและสร้างความเติบโตของธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้กล่าวในงานกิจกรรมสัมมนาและการบรรยายภายใต้โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัย และการฉ้อฉลประกันภัย แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประชาชนเชิงรุก ในชื่อ “Let’s Journey to Protection ปฏิบัติการ OIC HERO: เปิดกลยุทธ์โดโด้ไม่ล้ม ปราบฉ้อฉลไม่เป็นเหยื่อ” ณ โรงแรมโนโวเทลมารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จ ชลบุรี

โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมี นายนิติ วิวัฒนวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้