รับสมัครงาน กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ สำนักงาน คปภ.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ สำนักงาน คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  ได้ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ หรือ ผู้ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ด้านการเงิน ด้านสถิติ ด้านบริหารความเสี่ยง มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ โดยจะปิดรับสมัครงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครงานโปรดกรอกข้อมูลผ่านระบบสมัครงานของสำนักงาน คปภ. เท่านั้น โดยสามารถเข้าไปที่ www.oic.or.th  จากนั้นกดที่แถบเมนู “สมัครงาน” เลือกหัวข้อ “ประเภทพนักงาน” แล้วเลือกตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร

แบ่งปันบทความนี้