ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบรับสมัครชั่วคราว “วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 – 10:00 น.”

เรียน ท่านลูกค้าสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ)

ตามที่สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้มีการปรับปรุงระบบรับสมัครใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบชั่วคราว ใน “วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 – 10:00 น.”

ทั้งนี้ระบบรับสมัครจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังจากเวลาช่วงดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก

แบ่งปันบทความนี้