ขอแจ้งการเชื่อมต่อระบบคปภ.ขัดข้องชั่วคราว

เรียน ท่านลูกค้าสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ)

เนื่องจากการเชื่อมต่อระบบคปภ.ขัดข้องชั่วคราว มีผลให้ไม่สามารถสมัครอบรม”หลักสูตรต่ออายุฯ”ได้ หากระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติจะอัพเดทให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรสอบนายหน้าฯหรือหลักสูตรขอรับฯยังสามารถสมัครได้ปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวก

แบ่งปันบทความนี้