ก่อนออกเล่นน้ำสงกรานต์ประกันที่ควรมี

การวางแผนลาพักร้อนในช่วงนี้เพื่อให้มีวันหยุดยาวเพิ่มเติมเหมาะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด หรือออกทริปเที่ยวกับเพื่อนและครอบครัว ช่วงสงกรานต์ไม่ควรละเลยเรื่องที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดพักผ่อน

การทำประกันสำหรับคุ้มครอง จึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

3 ประกันภัยที่ควรมีช่วงสงกรานต์

การทำประกันภัยเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามแต่กรมธรรม์กำหนด ผู้เอาประกันภัยจะเลือกทำประกันที่เหมาะกับความต้องการของตนเอง โดยในช่วงสงกรานต์มีประกันภัยน่าสนใจ ดังนี้

ประกันภัยสุขภาพ

อาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะในช่วงที่โควิดกำลังระบาด การทำประกันภัยสุขภาพจะช่วยคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วย ควรเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพที่ช่วยคุ้มครองในกรณีต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วย เพื่อให้การรักษาครอบคลุมที่สุด

ประกันภัยรถยนต์

การเดินทางในช่วงสงกรานต์มักจะอาศัยรถเป็นหลัก โดยเฉพาะรถส่วนตัวเพราะมีความสะดวก ปลอดภัยจากโควิด และสามารถเลือกเส้นทางเองได้ ประกันภัยรถยนต์จะช่วยคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติจากการใช้รถยนต์จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องใช้รถเดินทางไปต่างจังหวัด

ประกันภัยอุบัติเหตุ

การทำประกันภัยอุบัติเหตุจะช่วยคุ้มครองผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น บาดเจ็บ ทุพพลภาพ ขาดรายได้ แต่ต้องศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ก่อนการทำประกันภัยเสมอ

ประกันภัยอุบัติเหตุมีข้อจำกัดในความคุ้มครองกรณีต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้