การให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงานคปภ. (สาขารัชดาภิเษก ท่าพระ และ บางนา) ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

อัพเดทข้อมูล “การให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงานคปภ. (สาขารัชดาภิเษก ท่าพระ และ บางนา) ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019” โดยให้ยื่นผ่านช่องทาง online เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ที่ https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index

 class=
 class=

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

อ้างอิงจากประกาศสำนักงาน คปภ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th 

แบ่งปันบทความนี้