หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ 2564

วันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา

ทางสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จัดอบรม หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ ให้กับกลุ่มลูกค้า ตัวแทน และนายหน้าของสถาบันฯ

บรรยายโดย อ.อรัญ ศรีว่องไทย

สามารถอัพเดทหลักสูตรหรือสมัครอบรมได้ที่ หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ หรือ Line: @tiins 

หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ 2564

แบ่งปันบทความนี้