กรรมการบริหารสถาบันฯ

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยเข้าสวัสดีปีใหม่คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการบริหารสถาบันฯ

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการบริหาร สถาบันประกันภัยไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อาคาร โอเชียน ทาวเวอร์1 กรุงเทพฯ

แบ่งปันบทความนี้