หลักสูตร “ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง” ปี พ.ศ.2563 1
tiiactivity แสดงหน้าแรก

หลักสูตร “ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง” ปี พ.ศ.2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันฯจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง” สำหรับพนักงานสายประกันวินาศภัยที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี บรรยายโดย อ. นพดล มีสุขเสมอ ณ โรงแรม Marriott Executive Apartments
คุณทัตเทพ สุจิตจร ร่วมบรรยาย “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” จัดโดย สำนักงาน คปภ.
tiiactivity แสดงหน้าแรก

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย ร่วมบรรยาย “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” จัดโดย สำนักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดงานสัมมนา “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” ให้กับ Loass Adjuster ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ
สถาบันประกันภัยไทย นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 53 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัย
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 52 ปี

สถาบันประกันภัยไทย นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 53 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัย
หลักสูตร CTC (Claim Technician Course)
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สถาบันประกันภัยไทยเข้าแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) คุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT) จาก บมจ.ธนชาตประกันภัย

ทีไอไอขอแสดงความยินดีกับ คุณทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ Chief Innovation Officer จาก บมจ. ธนชาตประกันภัย ที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) และได้รับคุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT)
ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
tiiactivity แสดงหน้าแรก

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” ฉบับ New Normal

บรรยากาศสถานที่อบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” ฉบับ New Normal วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรม Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park บรรยายโดย อ.วิวัฒน์ชัย อมรกุล
สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย นำโดย คุณราเชนทร์ ดาวเรือง ร่วมหารือกับ คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย 2
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย นำโดย คุณราเชนทร์ ดาวเรือง ร่วมหารือกับ คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

วันนี้ คุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยและคณะ ร่วมพูดคุยกับคุณทัตเทพ
ห่างกันสักพัก แต่ยังรักกัน 3
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ห่างกันสักพัก แต่ยังรักกัน

แม้ว่าสถานการณ์ของโควิด-19 จะทำให้การอบรมจะถูกเลื่อนออกไป แต่ทางสถาบันประกันภัยไทยยังมีความห่วงใยทุกท่าน
สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID 4
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID

ทางสถาบันห่วงใยผู้เข้าอบรมทุกท่าน เราจึงมีมาตราการดูแล ป้องกันครอบคลุม 100% เพื่อสอดรับกับมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้
T.I.I. Clinic ห้องแห่งการเรียนรู้ 5
tiiactivity แสดงหน้าแรก

T.I.I. Clinic ห้องแห่งการเรียนรู้

ทีไอไอคลีนิค free day เราทำเพื่อให้คำแนะนำในสิ่งที่พวกเรามีความชำนาญ เพื่อส่งมอบความรู้ และประสบการณ์ให้กับตัวแทน
ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 6
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ทางสถาบันประกันภัยไทยได้รับมอบหมายจาก คปภ. ให้จัดอบรมหลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย ตามประกาศ เรื่องกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พศ 2562