หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ 2564
tiiactivity แสดงหน้าแรก

หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ 2564

วันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) จัดอบรม หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ ให้กับกลุ่มลูกค้า ตัวแทน และนายหน้าของสถาบันฯ
หลักสูตรพิเศษ เจาะลึกกรมธรรม์ฯ CAR/ALOP/EAR และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปี 2564 1
tiiactivity แสดงหน้าแรก

หลักสูตรพิเศษ เจาะลึกกรมธรรม์ฯ CAR/ALOP/EAR และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปี 2564

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) จัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกกรมธรรม์ฯ CAR/ALOP/EAR และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน”
ครั้งแรกกับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต หรือ PLI 2
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ครั้งแรกกับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต หรือ PLI

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต หรือ PLI (Professional Life Insurance) ใน Module 1 ขึ้นเป็นครั้งแรก
ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ.
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สถาบันประกันภัยไทยได้รับเกียรติจาก คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เข้าพบคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อหารือการทำงานร่วมกัน และมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

ทางสถาบันฯได้รับเกียรติจาก คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เข้าพบคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เพื่อหารือการทำงานร่วมกัน และมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน
สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย เข้าสวัสดีปีใหม่สถาบันประกันภัยไทย พร้อมหารือการจัดอบรมหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย 3
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย เข้าสวัสดีปีใหม่สถาบันประกันภัยไทย พร้อมหารือการจัดอบรมหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย นำโดยคุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคม พร้อมกับคุณพรทิพย์ กลิ่นทิพย์ และ คุณสุเมธ ม่วงพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประภัยไทย(ที.ไอ.ไอ.)
คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการสำนักงานคปภ. 4
tiiactivity แสดงหน้าแรก

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการสำนักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงาน เข้าพบท่านสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สถาบันประกันภัยไทยเข้าสวัสดีปีใหม่สมาคมประกันวินาศภัยพร้อมพูดคุยถึงสถานการณ์ธุรกิจประกันภัย 5
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สถาบันประกันภัยไทยเข้าสวัสดีปีใหม่สมาคมประกันวินาศภัยพร้อมพูดคุยถึงสถานการณ์ธุรกิจประกันภัย

ทีไอไอ (สถาบันประกันภัยไทย) นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เข้าพบ คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัย เนื่องในโอกาสปีใหม่ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจประกันภัย
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 29 ปี 2563 6
tiiactivity แสดงหน้าแรก

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 29 ปี 2563

ทีไอไอ (สถาบันประกันภัยไทย) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 29 ปี พ.ศ. 2563 มอบโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผอ.สถาบันประกันภัยไทย
หลักสูตรเทรนเพื่อเป็นติวเตอร์ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัยมืออาชีพ รุ่น 1 ปี พ.ศ.2563 7
tiiactivity แสดงหน้าแรก

หลักสูตรเทรนเพื่อเป็นติวเตอร์ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัยมืออาชีพ รุ่น 1 ปี พ.ศ.2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรเทรนเพื่อเป็นติวเตอร์ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัยมืออาชีพ (Train to be A Professional Non-Life Tutor) รุ่น 1
บริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สถาบันประกันภัยไทย นำโดย คุณสุทธิ รจิตรังสรรค์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ”

ทีไอไอ (สถาบันประกันภัยไทย) นำโดย คุณสุทธิ รจิตรังสรรค์ ประธานกรรมการ คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน รวมถึงพนักงานได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช ใน "โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ" จำนวนรวม 152,159 บาท