ทีไอไอ แสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI รับมอบใบประกาศขั้น Certificated 1
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้า ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

ทางสถาบันประกันภัยไทยได้รับมอบหมายจาก คปภ. ให้จัดอบรมหลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย ตามประกาศ เรื่องกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พศ 2562
ทีไอไอ แสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI รับมอบใบประกาศขั้น Certificated 2
tiiactivity แสดงหน้าแรก

Donation Day for Siriraj

เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปีของสถาบันประกันภัยไทย ทางทีไอไอได้กำหนดวัน Donation Day for Siriraj
ทีไอไอ แสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI รับมอบใบประกาศขั้น Certificated 3
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 52 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย โดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี
ทีไอไอ แสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI รับมอบใบประกาศขั้น Certificated 4
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ทีไอไอ แสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI รับมอบใบประกาศขั้น Certificated

สถาบันประกันภันไทย (ทีไอไอ-Tii) แสดงความยินดีกับคุณกิตติมา พนักงานบริษัท Access Adjustment Limited ผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI และได้รับมอบใบประกาศขั้น Certificated หรือ Associate CIP