พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 30 ปี พ.ศ. 2564 1
tiiactivity แสดงหน้าแรก

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 30 ปี พ.ศ. 2564

สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 30 ปี พ.ศ. 2564 ออนไลน์เป็นครั้งแรก
ครบรอบ 33 ปี สถาบันประกันภัยไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการรักษาผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลศิริราช 2
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ครบรอบ 33 ปี สถาบันประกันภัยไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการรักษาผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลศิริราช

ครบรอบ 33 ปี สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการรักษาผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลศิริราช
33ปี สถาบันประกันภัยไทย 3
tiiactivity แสดงหน้าแรก

33ปี สถาบันประกันภัยไทย

ครบรอบ 33ปี สถาบันประกันภัยไทย
หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน ปี 2564 4
tiiactivity แสดงหน้าแรก

หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน ปี 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) ได้จัดอบรม หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน บรรยายโดย อาจารย์วิรัตน์ เหลืองอร่าม ณ โรงแรม Marriott Executive Apartment Sukhumvit24
เบื้องหลังการถ่ายภาพหมู่ หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI เสาร์สุดท้ายของ Module 1 5
tiiactivity แสดงหน้าแรก

เบื้องหลังการถ่ายภาพหมู่ หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI เสาร์สุดท้ายของ Module 1

วิดีโอเบื้องหลังการถ่ายภาพหมู่ หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI เสาร์สุดท้ายของ Module 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ สมาชิกกองทุนประกันชีวิต นำทีมโดย คุณจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และทีมสมาคมประกันชีวิตไทย
หลักสูตรประกันสุขภาพ Health Insurance 2564
tiiactivity แสดงหน้าแรก

หลักสูตรประกันสุขภาพ Health Insurance 2564

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตรประกันสุขภาพ Health Insurance จัดเมื่อวันที่ 18-19 มีนาคมที่ผ่านมา บรรยายโดย อ.ฤดีพัชร์ สุขุมะ ณ โรงแรม Marriott Sukhumvit 24
หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ 2564
tiiactivity แสดงหน้าแรก

หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ 2564

วันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) จัดอบรม หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ ให้กับกลุ่มลูกค้า ตัวแทน และนายหน้าของสถาบันฯ
หลักสูตรพิเศษ เจาะลึกกรมธรรม์ฯ CAR/ALOP/EAR และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปี 2564 6
tiiactivity แสดงหน้าแรก

หลักสูตรพิเศษ เจาะลึกกรมธรรม์ฯ CAR/ALOP/EAR และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปี 2564

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) จัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกกรมธรรม์ฯ CAR/ALOP/EAR และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน”
ครั้งแรกกับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต หรือ PLI 7
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ครั้งแรกกับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต หรือ PLI

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต หรือ PLI (Professional Life Insurance) ใน Module 1 ขึ้นเป็นครั้งแรก
ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ.
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สถาบันประกันภัยไทยได้รับเกียรติจาก คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เข้าพบคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เพื่อหารือการทำงานร่วมกัน และมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

ทางสถาบันฯได้รับเกียรติจาก คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เข้าพบคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เพื่อหารือการทำงานร่วมกัน และมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน