เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 1
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ห่างกันสักพัก แต่ยังรักกัน

แม้ว่าสถานการณ์ของโควิด-19 จะทำให้การอบรมจะถูกเลื่อนออกไป แต่ทางสถาบันประกันภัยไทยยังมีความห่วงใยทุกท่าน
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 2
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยนำโดยคุณราเชนทร์ ดาวเรือง ร่วมหารือกับ คุณทัตเทพ สุจิตจร

วันนี้ คุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยและคณะ ร่วมพูดคุยกับคุณทัตเทพ
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 3
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID

ทางสถาบันห่วงใยผู้เข้าอบรมทุกท่าน เราจึงมีมาตราการดูแล ป้องกันครอบคลุม 100% เพื่อสอดรับกับมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 4
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ทีไอไอคลินิค..ห้องแห่งการเรียนรู้

ทีไอไอคลีนิค free day เราทำเพื่อให้คำแนะนำในสิ่งที่พวกเรามีความชำนาญ เพื่อส่งมอบความรู้ และประสบการณ์ให้กับตัวแทน
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 5
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้า ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

ทางสถาบันประกันภัยไทยได้รับมอบหมายจาก คปภ. ให้จัดอบรมหลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย ตามประกาศ เรื่องกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พศ 2562
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 6
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ทีไอไอ ร่วมอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงาน คปภ

ทางสถาบันประกันภัยไทยได้รับมอบหมายจาก คปภ. ให้จัดอบรมหลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย ตามประกาศ เรื่องกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พศ 2562
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 7
tiiactivity แสดงหน้าแรก

Donation Day for Siriraj

เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปีของสถาบันประกันภัยไทย ทางทีไอไอได้กำหนดวัน Donation Day for Siriraj
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 8
tiiactivity แสดงหน้าแรก

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 52 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย โดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 9
tiiactivity แสดงหน้าแรก

ทีไอไอ แสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI รับมอบใบประกาศขั้น Certificated

สถาบันประกันภันไทย (ทีไอไอ-Tii) แสดงความยินดีกับคุณกิตติมา พนักงานบริษัท Access Adjustment Limited ผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI และได้รับมอบใบประกาศขั้น Certificated หรือ Associate CIP
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 10
แสดงหน้าแรก

เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance)

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว…