เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 1

เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance)

เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 2

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว กับหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance)
ทีไอไอ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Life Office Management Association(LOMA) ให้ดำเนินการจัดสอนวิชาดังกล่าว โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “LOMA THAI”
พร้อมทั้งเป็นศูนย์สอบ I STAR Exam Center ซึ่งได้รับการรับรองจาก LOMA เช่นเดียวกัน

สนใจอบรมหลักสูตร LOMA THAI 280 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือ เช็ครายละเอียดได้ที่ www.tiins.com

เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 3
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 4
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 5
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 6
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 7
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 8
เปิดตัวหลักสูตร วิชาชีพประกันชีวิต 280 (The Principles of Insurance) 9