เจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

สถาบันประกันภัยไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ และทีมงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ บิดาของนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

On February 20, 2023, Thailand Insurance Institute (TII), led by Miss Uthaiwan Chumtanti, President of TII, co-hosted the funeral ceremony for Mr.Anan Wongsurapichet at Sommanat Ratchaworawihan Temple. Mr.Anan Wongsurapichet is the father of Mr.Oran Wongsurapichet, Director and Chief Executive Officer of Thai Reinsurance Public Company Limited.