Activities

“ทัตเทพ สุจิตจร” ผอ.TII หนุน คปภ.ดัน “ดิจิตอลประกันภัย” เชื่อยกระดับอุตสาหกรรมโปร่งใสทั้งบริษัท-ตัวแทน ผลประโยชน์สู่ประชาชนเบี้ยถูกลง

นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ เปิดเผยว่าวันนี้ทีไอไอกับ สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Donation Day for Siriraj

เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปีของสถาบันประกันภัยไทย ทางทีไอไอได้กำหนดวัน Donation Day for Siriraj

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 52 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย โดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี

สถาบัน ทีไอไอ รวมเงินบริจาค “มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย”

ทีไอไอ โดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ได้นำเงินที่ได้จากการร่วมบริจาคของผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาตที่สถาบัน รวมกับเงินบริจาคของสถาบันฯ ส่งมอบให้กับครูโอ๋ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย เป็นปีที่สามที่เราจัดกิจกรรมดีๆ มอบความสุขเล็กๆให้กับเด็กน้อย

วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน

3 ตุลาคม ของทุกๆปี เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน ทางสถาบันประกันภัยไทย ดำเนินกิจการถ่ายทอดความรู้ด้านประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกัน วินาศภัย มาถึงปีที่ 31 แล้วค่ะ

ทีไอไอ แสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI รับมอบใบประกาศขั้น Certificated

สถาบันประกันภันไทย (ทีไอไอ-Tii) แสดงความยินดีกับคุณกิตติมา พนักงานบริษัท Access Adjustment Limited ผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI และได้รับมอบใบประกาศขั้น Certificated หรือ Associate CIP

“ทัตเทพ สุจิตจร” ผอ.TII หนุน คปภ.ดัน “ดิจิตอลประกันภัย” เชื่อยกระดับอุตสาหกรรมโปร่งใสทั้งบริษัท-ตัวแทน ผลประโยชน์สู่ประชาชนเบี้ยถูกลง

นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ เปิดเผยว่าวันนี้ทีไอไอกับ สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Donation Day for Siriraj

เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปีของสถาบันประกันภัยไทย ทางทีไอไอได้กำหนดวัน Donation Day for Siriraj

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 52 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย โดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี

สถาบัน ทีไอไอ รวมเงินบริจาค “มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย”

ทีไอไอ โดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ได้นำเงินที่ได้จากการร่วมบริจาคของผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาตที่สถาบัน รวมกับเงินบริจาคของสถาบันฯ ส่งมอบให้กับครูโอ๋ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย เป็นปีที่สามที่เราจัดกิจกรรมดีๆ มอบความสุขเล็กๆให้กับเด็กน้อย

วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน

3 ตุลาคม ของทุกๆปี เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน ทางสถาบันประกันภัยไทย ดำเนินกิจการถ่ายทอดความรู้ด้านประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกัน วินาศภัย มาถึงปีที่ 31 แล้วค่ะ

ทีไอไอ แสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI รับมอบใบประกาศขั้น Certificated

สถาบันประกันภันไทย (ทีไอไอ-Tii) แสดงความยินดีกับคุณกิตติมา พนักงานบริษัท Access Adjustment Limited ผู้จบหลักสูตร ANZIIF THAI และได้รับมอบใบประกาศขั้น Certificated หรือ Associate CIP

กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE