Activities

CLMV

ทีไอไอรุกคืบสู่ CLMV

ทีไอไอรุกคืบสู่ CLMV นำทัพโดย คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

T.I.I. Forum #1

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาในหัวข้อ Evolution HR Technology Trend

บมจ. ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย)&สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.)

ได้รับเกียรติจาก คุณวงมาส นิธิภัทรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร

ทดสอบความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับุคคลากรของบมจ.มิตรแท้ประกันภัย

การจัดสอบวัดความรู้ด้านประกันวินาศภัย โดยT.I.I.ได้จัดทดสอบความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับุคคลากรของบมจ.มิตรแท้ประกันภัย เมื่อวันที่ 26/4/2559

CLMV

ทีไอไอรุกคืบสู่ CLMV

ทีไอไอรุกคืบสู่ CLMV นำทัพโดย คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

T.I.I. Forum #1

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาในหัวข้อ Evolution HR Technology Trend

บมจ. ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย)&สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.)

ได้รับเกียรติจาก คุณวงมาส นิธิภัทรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร

ทดสอบความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับุคคลากรของบมจ.มิตรแท้ประกันภัย

การจัดสอบวัดความรู้ด้านประกันวินาศภัย โดยT.I.I.ได้จัดทดสอบความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับุคคลากรของบมจ.มิตรแท้ประกันภัย เมื่อวันที่ 26/4/2559