fbpx

Activities

หลักสูตร “ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง” ปี พ.ศ.2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันฯจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง” สำหรับพนักงานสายประกันวินาศภัยที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี บรรยายโดย อ. นพดล มีสุขเสมอ ณ โรงแรม Marriott Executive Apartments

คุณทัตเทพ สุจิตจร ร่วมบรรยาย “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” จัดโดย สำนักงาน คปภ.

คุณทัตเทพ สุจิตจร ร่วมบรรยาย “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” จัดโดย สำนักงาน คปภ.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดงานสัมมนา “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” ให้กับ Loass Adjuster ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ

สถาบันประกันภัยไทย นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 53 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 52 ปี

สถาบันประกันภัยไทย นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 53 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัย

หลักสูตร CTC (Claim Technician Course)

ทีไอไอแสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) คุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT) จาก บมจ.ธนชาตประกันภัย

ทีไอไอขอแสดงความยินดีกับ คุณทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ Chief Innovation Officer จาก บมจ. ธนชาตประกันภัย ที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) และได้รับคุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT)

ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” ฉบับ New Normal

บรรยากาศสถานที่อบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” ฉบับ New Normal วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรม Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park บรรยายโดย อ.วิวัฒน์ชัย อมรกุล

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยนำโดยคุณราเชนทร์ ดาวเรือง ร่วมหารือกับ คุณทัตเทพ สุจิตจร

วันนี้ คุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยและคณะ ร่วมพูดคุยกับคุณทัตเทพ

ห่างกันสักพัก แต่ยังรักกัน

แม้ว่าสถานการณ์ของโควิด-19 จะทำให้การอบรมจะถูกเลื่อนออกไป แต่ทางสถาบันประกันภัยไทยยังมีความห่วงใยทุกท่าน

สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID

ทางสถาบันห่วงใยผู้เข้าอบรมทุกท่าน เราจึงมีมาตราการดูแล ป้องกันครอบคลุม 100% เพื่อสอดรับกับมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ.

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ทีไอไอ นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมทีมงาน เข้าพบท่านสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่ออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงาน คปภ.

หลักสูตร “ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง” ปี พ.ศ.2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันฯจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง” สำหรับพนักงานสายประกันวินาศภัยที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี บรรยายโดย อ. นพดล มีสุขเสมอ ณ โรงแรม Marriott Executive Apartments

คุณทัตเทพ สุจิตจร ร่วมบรรยาย “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” จัดโดย สำนักงาน คปภ.

คุณทัตเทพ สุจิตจร ร่วมบรรยาย “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” จัดโดย สำนักงาน คปภ.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดงานสัมมนา “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” ให้กับ Loass Adjuster ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ

สถาบันประกันภัยไทย นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 53 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 52 ปี

สถาบันประกันภัยไทย นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 53 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัย

หลักสูตร CTC (Claim Technician Course)

ทีไอไอแสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) คุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT) จาก บมจ.ธนชาตประกันภัย

ทีไอไอขอแสดงความยินดีกับ คุณทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ Chief Innovation Officer จาก บมจ. ธนชาตประกันภัย ที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) และได้รับคุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT)

ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” ฉบับ New Normal

บรรยากาศสถานที่อบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” ฉบับ New Normal วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรม Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park บรรยายโดย อ.วิวัฒน์ชัย อมรกุล

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยนำโดยคุณราเชนทร์ ดาวเรือง ร่วมหารือกับ คุณทัตเทพ สุจิตจร

วันนี้ คุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยและคณะ ร่วมพูดคุยกับคุณทัตเทพ

ห่างกันสักพัก แต่ยังรักกัน

แม้ว่าสถานการณ์ของโควิด-19 จะทำให้การอบรมจะถูกเลื่อนออกไป แต่ทางสถาบันประกันภัยไทยยังมีความห่วงใยทุกท่าน

สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID

ทางสถาบันห่วงใยผู้เข้าอบรมทุกท่าน เราจึงมีมาตราการดูแล ป้องกันครอบคลุม 100% เพื่อสอดรับกับมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ.

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ทีไอไอ นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมทีมงาน เข้าพบท่านสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่ออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงาน คปภ.

กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ Cookies ตั้งค่า เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม กด ยืนยัน เพื่อยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Functionality Cookies

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • Performance Cookies

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • Advertising Cookies

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึกการตั้งค่า