Menu

ประมวลภาพกิจกรรม

CLMV

ทีไอไอรุกคืบสู่ CLMV

ทีไอไอรุกคืบสู่ CLMV นำทัพโดย คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

T.I.I. Forum #1

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาในหัวข้อ Evolution HR Technology Trend

CLMV

ทีไอไอรุกคืบสู่ CLMV

ทีไอไอรุกคืบสู่ CLMV นำทัพโดย คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

T.I.I. Forum #1

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาในหัวข้อ Evolution HR Technology Trend