ทดสอบความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับุคคลากรของบมจ.มิตรแท้ประกันภัย

การจัดสอบวัดความรู้ด้านประกันวินาศภัย โดยT.I.I.ได้จัดทดสอบความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับุคคลากรของบมจ.มิตรแท้ประกันภัย เมื่อวันที่ 26/4/2559

การลงนามความร่วมมือระหว่าง TLAA กับ T.I.I.

สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.) และสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ

ประมวลภาพงานมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกัน

ประมวลภาพงานมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกัน วันที่…