Activities

หลักสูตร CTC (Claim Technician Course)

ทีไอไอแสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) คุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT) จาก บมจ.ธนชาตประกันภัย

ทีไอไอขอแสดงความยินดีกับ คุณทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ Chief Innovation Officer จาก บมจ. ธนชาตประกันภัย ที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) และได้รับคุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT)

ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” ฉบับ New Normal

บรรยากาศสถานที่อบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” ฉบับ New Normal วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรม Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park บรรยายโดย อ.วิวัฒน์ชัย อมรกุล

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยนำโดยคุณราเชนทร์ ดาวเรือง ร่วมหารือกับ คุณทัตเทพ สุจิตจร

วันนี้ คุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยและคณะ ร่วมพูดคุยกับคุณทัตเทพ

ห่างกันสักพัก แต่ยังรักกัน

แม้ว่าสถานการณ์ของโควิด-19 จะทำให้การอบรมจะถูกเลื่อนออกไป แต่ทางสถาบันประกันภัยไทยยังมีความห่วงใยทุกท่าน

สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID

ทางสถาบันห่วงใยผู้เข้าอบรมทุกท่าน เราจึงมีมาตราการดูแล ป้องกันครอบคลุม 100% เพื่อสอดรับกับมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

สมาคมการค้าฯเข้าสวัสดีปีใหม่ทีไอไอพร้อมหารือการจัดอบรมหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย นำโดยคุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคม พร้อมกับคุณพรทิพย์ กลิ่นทิพย์ และ คุณสุเมธ ม่วงพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประภัยไทย

ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ.

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ทีไอไอ นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมทีมงาน เข้าพบท่านสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่ออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงาน คปภ.

ทีไอไอ ร่วมอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงาน คปภ

ทางสถาบันประกันภัยไทยได้รับมอบหมายจาก คปภ. ให้จัดอบรมหลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย ตามประกาศ เรื่องกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พศ 2562

ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้า ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

ทางสถาบันประกันภัยไทยได้รับมอบหมายจาก คปภ. ให้จัดอบรมหลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย ตามประกาศ เรื่องกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พศ 2562

หลักสูตร CTC (Claim Technician Course)

ทีไอไอแสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) คุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT) จาก บมจ.ธนชาตประกันภัย

ทีไอไอขอแสดงความยินดีกับ คุณทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ Chief Innovation Officer จาก บมจ. ธนชาตประกันภัย ที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) และได้รับคุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT)

ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” ฉบับ New Normal

บรรยากาศสถานที่อบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” ฉบับ New Normal วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรม Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park บรรยายโดย อ.วิวัฒน์ชัย อมรกุล

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยนำโดยคุณราเชนทร์ ดาวเรือง ร่วมหารือกับ คุณทัตเทพ สุจิตจร

วันนี้ คุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยและคณะ ร่วมพูดคุยกับคุณทัตเทพ

ห่างกันสักพัก แต่ยังรักกัน

แม้ว่าสถานการณ์ของโควิด-19 จะทำให้การอบรมจะถูกเลื่อนออกไป แต่ทางสถาบันประกันภัยไทยยังมีความห่วงใยทุกท่าน

สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID

ทางสถาบันห่วงใยผู้เข้าอบรมทุกท่าน เราจึงมีมาตราการดูแล ป้องกันครอบคลุม 100% เพื่อสอดรับกับมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

สมาคมการค้าฯเข้าสวัสดีปีใหม่ทีไอไอพร้อมหารือการจัดอบรมหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย นำโดยคุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคม พร้อมกับคุณพรทิพย์ กลิ่นทิพย์ และ คุณสุเมธ ม่วงพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประภัยไทย

ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ.

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ทีไอไอ นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมทีมงาน เข้าพบท่านสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่ออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงาน คปภ.

ทีไอไอ ร่วมอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงาน คปภ

ทางสถาบันประกันภัยไทยได้รับมอบหมายจาก คปภ. ให้จัดอบรมหลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย ตามประกาศ เรื่องกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พศ 2562

ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้า ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

ทางสถาบันประกันภัยไทยได้รับมอบหมายจาก คปภ. ให้จัดอบรมหลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย ตามประกาศ เรื่องกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พศ 2562

กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE