สถาบันประกันภัยไทย MOU กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ร่วมพัฒนาบุคลากร

สถาบันประกันภัยไทย MOU กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ร่วมพัฒนาบุคลากร

ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ และ นายบุนปอน วันนะจิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมในพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือกันทางด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการเงิน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ กรุงเวียงจันท์ สปป.ลาว

Ms.Uthaiwan Chumtanti, President of Thailand Insurance Institute (TII), and Mr.Boonpon Wannajid, Deputy Minister of the Ministry of Finance-Lao PDR, attended the MOU signing ceremony on an academic cooperation to promote personnel development of the Ministry of Finance on March 3, 2023 in Vientiane, Lao PDR.