Donation Day for Siriraj 1

Donation Day for Siriraj

Donation Day for Siriraj 2

เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปีของสถาบันประกันภัยไทย
ทางทีไอไอได้กำหนดวัน Donation Day for Siriraj

โดยจัดอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาตประกันชีวิต และประกันวินาศภัย พร้อมนำเงินค่าสมัครอบรมทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท

โดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นตัวแทนในการมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างโครงการศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช ศูนย์ต้นแบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ บนพื้นที่ 25 ไร่ จ.สมุทรสาคร
.
ท่านใดประสงค์จะบริจาคสมทบในโครงการดังกล่าว สามารถบริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ หรือธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” ออมทรัพย์ สมทบกองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย
บช เลขที่ 0162512529
Line OA : @sirirajfoundation
.
🏡โรงพยาบาลที่ดีที่สุดของผู้สูงวัยคือ “บ้าน”
👪หมอ& พยาบาลที่ดีที่สุดคือ คนในครอบครัว
มาช่วยกันดูแลพ่อแก่แม่เฒ่า👵👴ให้มีสุขภาวะที่ดีร่วมกัน
เพราะการรักษาผู้สูงวัยไม่ได้อยู่แค่ในโรงพยาบาล แต่คือความรัก การเรียนรู้ การดูแลซึ่งกันและกันของคนในครอบครัวค่ะ💖