ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ. 1

ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ.

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ทีไอไอ นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมทีมงาน เข้าพบท่านสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่ออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงาน คปภ.

ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ. 2