สมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 52 ปี 1

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 52 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย โดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมเข้าร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา จัดที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 52 ปี 2