สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID 1

สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID

สถาบันประกันภัยไทย ห่วงใยใส่ใจ COVID

ทางสถาบันห่วงใยผู้เข้าอบรมทุกท่าน เราจึงมีมาตราการดูแล ป้องกันครอบคลุม 100% เพื่อสอดรับกับมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 1. พ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องฉีดพ่นละอองฝอย กำจัดเชื้อโรค COVID 19 เชื้อโรคอื่นๆ รวมทั้งแบคทีเรีย ด้วยยาฆ่าเชื้อเกรดเดียวกับที่นิยมใช้ในโรงพยาบาล สายการบินนานาชาติ โรงแรม โรงเรียน 2.มีพยาบาล หรือผู้ช่วยพยาบาลให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าอบรมก่อนเข้าอบรม หากพบมีไข้จะขอให้มาอบรมในครั้งถัดไป 3.แนะนำให้ผู้อบรมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการอบรม 4.เตรียมเจลแอลกฮอล์ล 75% สำหรับไว้ล้างมือที่หน้าห้องอบรมทุกห้อง 👩‍💻ด้วยความห่วงใยจากทีมงานทีไอไอค่ะ
 
สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID 2
สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID 3
88082371_2602506883408143_3320941281034633216_o
สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID 4
สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID 5
88169093_2602506930074805_5806812105067724800_o
สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID 6