วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน 1

วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน

3 ตุลาคม ของทุกๆปี เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน
ทางสถาบันประกันภัยไทย ดำเนินกิจการถ่ายทอดความรู้ด้านประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย มาถึงปีที่ 31 แล้วค่ะ

วันนี้ ทางสถาบันได้จัดพิธีทำบุญ
๏ ในช่วงเช้า คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมด้วยพนักงาน ได้จัดเครื่องถวาย เพื่อสักการะ บูชาท่านท้าวมหาพรหม
๏ ช่วงสายเป็นพิธีสงฆ์ พร้อม เลี้ยงพระเพล
.
หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว เชิญอาจารย์ และพนักงานทานอาหารเที่ยงร่วมกันค่ะ
#ครบรอบวันก่อตั้งทีไอไอ

วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน 2
วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน 3
วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน 4
วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน 5
วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน 6
วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน 3
วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน 8
วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน 9
วันครบรอบวันก่อตั้งของสถาบัน 10