ทีไอไอ ร่วมอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงาน คปภ 1

ทีไอไอ ร่วมอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงาน คปภ

ทีไอไอ ร่วมอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงาน คปภ 2

เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ทีไอไอ นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมทีมงาน เข้าพบท่านสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เพื่ออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงาน คปภ