ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยเข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท

ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยเข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท ให้กับกองทุนตาเทียม ผ่านศิริราชมูลนิธิ ณ โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และคุณทัตเทพ สุจิตจร ที่ปรึกษา เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท ให้กับกองทุนตาเทียม ผ่านศิริราชมูลนิธิ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยศูนย์เสียดวงตา ตาฝ่อ และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสทางสังคมในอนาคต

On November 22nd, Ms.Uthaiwan Chumtanti, President of Thailand Insurance Institute (TII), and Mr.Tadthep Sujitjorn, advisor, donated 100,000 THB to Siriraj Ocular Prosthetic Center through the Siriraj Foundation at Siriraj Hospital.TII aims to help patients  with blindness, vision loss, and shortage of funds to build better quality of life, and gain social opportunities.