พิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2562  จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย 1

พิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย

พิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย

โดยทาง สถาบันได้ร่วมมอบรางวัลการศึกษา จำนวน 2 ทุนให้กับ นส การต์ธิดา สระป้อมแก้ว และ นส เพ็ญพิช ผลากอง
โดยมี อจ.พันธ์ทิพา อรุณสิกขะพันธุ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีมอบทุนและรางวัล ในวันที่ 31 กรกฏาคมที่ผ่านมา ที่ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

พิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2562  จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย 2
พิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2562  จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย 3
พิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2562  จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย 4