สถาบันประกันภัยไทยร่วมงานเปิดตัว VOXY ENGLISH CLINIC 1

สถาบันประกันภัยไทยร่วมงานเปิดตัว VOXY ENGLISH CLINIC

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) โดย คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ Voxy Thailand ในงานเปิดตัว Voxy English Clinic หนึ่งในช่

สถาบันประกันภัยไทยร่วมงานเปิดตัว VOXY ENGLISH CLINIC 2

ซึ่งในงานได้รับเกียรติจากอดีตนายกรัฐมนตรี คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะผุ้ทรงคุณวุฒิผู้มากไปด้วยประสบการณ์ มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “รูปแบบการศึกษาไทยในอนาคต” ทำให้เห็นแนวทางในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาการศึกษาให้กับบุคลากรในหลากหลายแวดวงธุรกิจ รวมถึงธุรกิจประกันภัย

สถาบันประกันภัยไทยร่วมงานเปิดตัว VOXY ENGLISH CLINIC 3