ทีไอไอคลินิค..ห้องแห่งการเรียนรู้ 1

ทีไอไอคลินิค..ห้องแห่งการเรียนรู้

ทีไอไอคลินิค..ห้องแห่งการเรียนรู้

แชร์ประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้ก้าวทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงชนิดเทอร์โบต้องยอมแพ้…
ทีไอไอคลีนิค free day เราทำเพื่อให้คำแนะนำในสิ่งที่พวกเรามีความชำนาญ เพื่อส่งมอบความรู้ และประสบการณ์ให้กับตัวแทน นายหน้าหรือผู้สนใจในธุรกิจประกันภัย สามารถเข้ามาปรึกษา พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประกันภัยกับวิทยากรมืออาชีพของทางสถาบันค่ะ👍 ทีไอไอคลีนิคจัดเดือนละครั้งที่สถาบัน ท่านใดสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือขอคำแนะนำจากวิทยากร สามารถลงชื่อสำหรับรอบเดือนมีนาคมไว้ได้นะคะ😊
#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีไอไอคลินิค..ห้องแห่งการเรียนรู้ 2