ทดสอบความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับุคคลากรของบมจ.มิตรแท้ประกันภัย

การจัดสอบวัดความรู้ด้านประกันวินาศภัย โดยสถาบันประกันภัยไทย ได้จัดทดสอบความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับุคคลากรของบมจ.มิตรแท้ประกันภัย เมื่อวันที่ 26/4/2559 ในรูปแบบ Online นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาการจัดการความรู้ที่สถาบันฯ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัย

เปิดภาพกรุณาคลิกที่หัวข้อข้างบน