ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้า ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย 1

ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้า ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้า ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย 2

ครั้งแรกกับหลักสูตรอบรมขอรับนายหน้า ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ทางสถาบันประกันภัยไทยได้รับมอบหมายจาก คปภ. ให้จัดอบรมหลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย ตามประกาศ เรื่องกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พศ 2562
หลักสูตรนี้สำหรับ
👉ผู้ประสงค์จะเป็นนายหน้าด้านประกันภัย หรือ
👉นายหน้าประกันภัยที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด
.
ทางสถาบันจะเปิดอบรมครั้งต่อไปวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00-16:00
ณ สถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรมย์ชั้น 10
🔖ค่าอบรมราคาพิเศษสำหรับรอบนี้ 1500 บาท(ยังไม่รวม vat)
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิระ 02 6717440 # 506 หรือ inbox ได้ค่ะ
.
ขอขอบคุณ คุณนิคม จันคง ผู้บริหารจาก ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดอบรมในครั้งนี้