ครบรอบ 33 ปี สถาบันประกันภัยไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการรักษาผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลศิริราช 1

ครบรอบ 33 ปี สถาบันประกันภัยไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการรักษาผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 สถาบันประกันภัยไทย นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯและทีมงาน ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการรักษาผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 110,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี โดยมี รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้รับมอบ

ครบรอบ 33 ปี สถาบันประกันภัยไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการรักษาผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลศิริราช 2