คุณทัตเทพ สุจิตจร ร่วมบรรยาย “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” จัดโดย สำนักงาน คปภ.

คุณทัตเทพ สุจิตจร ร่วมบรรยาย “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” จัดโดย สำนักงาน คปภ.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดงานสัมมนา “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” ให้กับ Loass Adjuster ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ 

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ได้รับเกียรติบรรยายใน session “New Age Adjuster” ร่วมกับ คุณลลดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา Founder and Managing Director บริษัท SSOFIN Co., Ltd. แบ่งปันมุมมองในการนำเทคโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานของผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ทั้งยังอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจจะเข้ามามีบทบาทในอนาคตอันใกล้

ทางทีไอไอมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันภัย

คุณทัตเทพ สุจิตจร ร่วมบรรยาย “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” จัดโดย สำนักงาน คปภ.
คุณทัตเทพ สุจิตจร ร่วมบรรยาย “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” จัดโดย สำนักงาน คปภ. 1
คุณทัตเทพ สุจิตจร ร่วมบรรยาย “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” จัดโดย สำนักงาน คปภ. 2