ต้อนรับคุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการใหม่ของสถาบันประกันภัยไทย

ต้อนรับคุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการใหม่ของสถาบันประกันภัยไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ รองผู้อำนวยการฯ ได้เข้าพบและให้การต้อนรับนายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการท่านใหม่ของสถาบันฯ ทางสถาบันฯได้เรียนนำเสนอผลการดำเนินงาน และนโยบายการดำเนินงานของสถาบันให้นายปิติพงศ์ทราบ โดยนายปิติพงศ์ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของสถาบันฯตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565

On May 13, 2022, Thailand Insurance Institute (TII) welcomed Mr. Pitiphong Bisalputra, the new member of TII Board of Directors. The institute’s operating policies and overall operation performance had been presented to Mr. Bisalputra by Mr. Sujitjorn and Mrs. Chumtanti, President and Senior Vice President of TII during the meeting. Mr. Bisalputra has been taking the position of TII’s director since March 8, 2022.

ต้อนรับคุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการใหม่ของสถาบันประกันภัยไทย