fbpx

Activities

หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน ปี 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯได้จัดอบรม หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน บรรยายโดย อาจารย์วิรัตน์ เหลืองอร่าม ณ โรงแรม Marriott Executive Apartment Sukhumvit24

เบื้องหลังการถ่ายภาพหมู่ หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI เสาร์สุดท้ายของ Module 1

วิดีโอเบื้องหลังการถ่ายภาพหมู่ หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI เสาร์สุดท้ายของ Module 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ สมาชิกกองทุนประกันชีวิต นำทีมโดย คุณจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และทีมสมาคมประกันชีวิตไทย

หลักสูตรประกันสุขภาพ Health Insurance 2564

หลักสูตรประกันสุขภาพ Health Insurance 2564

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตรประกันสุขภาพ Health Insurance จัดเมื่อวันที่ 18-19 มีนาคมที่ผ่านมา บรรยายโดย อ.ฤดีพัชร์ สุขุมะ ณ โรงแรม Marriott Sukhumvit 24

หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ 2564

หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ 2564

วันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ จัดอบรม หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ ให้กับกลุ่มลูกค้า ตัวแทน และนายหน้าของสถาบัน

หลักสูตรพิเศษ เจาะลึกกรมธรรม์ฯ CAR/ALOP/EAR และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปี 2564

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกกรมธรรม์ฯ CAR/ALOP/EAR และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน”

ครั้งแรกกับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต หรือ PLI

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต หรือ PLI (Professional Life Insurance) ใน Module 1 ขึ้นเป็นครั้งแรก

ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ.

ทางสถาบันฯได้รับเกียรติจาก คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เข้าพบคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เพื่อหารือการทำงานร่วมกัน และมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

ทางสถาบันฯได้รับเกียรติจาก คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เข้าพบคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เพื่อหารือการทำงานร่วมกัน และมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

สมาคมการค้าฯเข้าสวัสดีปีใหม่ทีไอไอพร้อมหารือการจัดอบรมหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย นำโดยคุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคม พร้อมกับคุณพรทิพย์ กลิ่นทิพย์ และ คุณสุเมธ ม่วงพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประภัยไทย

ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ.

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ทีไอไอ นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมทีมงาน เข้าพบท่านสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่ออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงาน คปภ.

หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน ปี 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯได้จัดอบรม หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน บรรยายโดย อาจารย์วิรัตน์ เหลืองอร่าม ณ โรงแรม Marriott Executive Apartment Sukhumvit24

เบื้องหลังการถ่ายภาพหมู่ หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI เสาร์สุดท้ายของ Module 1

วิดีโอเบื้องหลังการถ่ายภาพหมู่ หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI เสาร์สุดท้ายของ Module 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ สมาชิกกองทุนประกันชีวิต นำทีมโดย คุณจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และทีมสมาคมประกันชีวิตไทย

หลักสูตรประกันสุขภาพ Health Insurance 2564

หลักสูตรประกันสุขภาพ Health Insurance 2564

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตรประกันสุขภาพ Health Insurance จัดเมื่อวันที่ 18-19 มีนาคมที่ผ่านมา บรรยายโดย อ.ฤดีพัชร์ สุขุมะ ณ โรงแรม Marriott Sukhumvit 24

หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ 2564

หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ 2564

วันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ จัดอบรม หลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ ให้กับกลุ่มลูกค้า ตัวแทน และนายหน้าของสถาบัน

หลักสูตรพิเศษ เจาะลึกกรมธรรม์ฯ CAR/ALOP/EAR และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปี 2564

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกกรมธรรม์ฯ CAR/ALOP/EAR และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน”

ครั้งแรกกับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต หรือ PLI

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต หรือ PLI (Professional Life Insurance) ใน Module 1 ขึ้นเป็นครั้งแรก

ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ.

ทางสถาบันฯได้รับเกียรติจาก คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เข้าพบคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เพื่อหารือการทำงานร่วมกัน และมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

ทางสถาบันฯได้รับเกียรติจาก คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เข้าพบคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เพื่อหารือการทำงานร่วมกัน และมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

สมาคมการค้าฯเข้าสวัสดีปีใหม่ทีไอไอพร้อมหารือการจัดอบรมหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย นำโดยคุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคม พร้อมกับคุณพรทิพย์ กลิ่นทิพย์ และ คุณสุเมธ ม่วงพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประภัยไทย

ทีไอไอเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการ คปภ.

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ทีไอไอ นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมทีมงาน เข้าพบท่านสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่ออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงาน คปภ.

กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE