Risk management & Loss Control Program for Insurance

การบริหารความเสี่ยงและโปรแกรมการควบคุมความเสียหายในธุรกิจประกันภัย ( Risk management & Loss Control Program for Insurance) จัดอบรมวันที่28-29 ตค ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 
 
กลุ่มผู้ฟัง : ฝ่ายรับประกันภัย เจ้าหน้าที่สำรวจภัย ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหม บริษัทนายหน้าที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะในการบริหารความเสียงภัย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก
Risk management & Loss Control Program for Insurance 1
Risk management & Loss Control Program for Insurance 2