บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 1
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
223/1 Soi Ruamruedee, Wireless Road, Lumpini,
Patumwan Bangkok 10330 Thailand
Tel: (66 2) 256-6822 Fax: (66 2) 256-6565
E-mail : [email protected]

http://www.thaire.co.th/