บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด 1

ที่อยู่ : บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110.
โทรศัพท์ : (66) 0 2648 6666
โทรสาร : (66) 0 2661 3774, (66) 0 2661 9960
อีเมล์ : [email protected]

http://www.cpyins.com/