บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด 1

บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
2922/240-241 ชั้น 15 อาคารชาญอิสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320.
โทรศัพท์ 0-2308-2245-52, โทรสาร 0-2308-2269
Siam Samsung Life Insurance Co., Ltd.
2922/240-241 Charnissara Tower 2, 15th Floor, New Petchburi Rd., Huaykwang, Bangkok 10320.
Tel. 0-2308-2245-52, Fax. 0-2308-2269
http://www.siamsamsung.co.th