บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1

อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 401 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2276-1024
Fax 0-2275-4919

http://www.charaninsurance.com/