บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด 1

บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด
เลขที่ 65/142-143 ชั้นที่ 17 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2245-9803, 0-2245-9811, 0-22459980-1
โทรสาร  0-2246-1351
http://www.thaigia.com/old/viewmember.asp?Directory_ID=29