(ตัวแทนประกันวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ NA

รายละเอียดหลักสูตร

 • หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
  ใบอนุญาต 1 ปี (NA0)
 • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
  ใบอนุญาต 1 ปี (NA1)
 • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2
  ใบอนุญาต 1 ปี (NA2)
 • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3
  ใบอนุญาต 5 ปีครั้งแรก (NA3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE