(นายหน้าประกันชีวิต) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LB

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1
    ใบอนุญาต 1 ปี (LB1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2
    ใบอนุญาต 1 ปี (LB2)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3
    ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (LB3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม