บทความประกันภัย

ตัวแทนการขายต้องปรับวิธีการแข่งขันอะไรบ้าง 2566

ตัวแทนการขายต้องปรับวิธีการแข่งขันอะไรบ้าง 2566

อ่านบทความธุรกิจหลายบทความ มักใช้คำว่ายุคนี้ต้องมีแข่งขันอย่างดุเดือด แล้วก็จบแบบสั้น จนต้องนึกคำถามในใจ ว่าแข่งขันอะไรให้ทันยุค

Read More »
อ่านกรมธรรม์ประกันเดินทาง

อ่านกรมธรรม์ประกันเดินทางให้รอบคอบ อุทาหรณ์ฝรั่ง-ไทย

บอกอเคยเตือนนักเดินทางนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่จะซื้อประกันภัยหลายครั้ง ที่จะต้องอ่านเงื่อนไขประกันภัยอย่างครบถ้วนทุกครั้งก่อนซื้อ โดยเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มักจะมองข้ามในการเวลาอ่านและทำความเข้าใจ

Read More »
สาเหตุหาข้อสรุปวงเงิน-ค่าเบี้ย-ทุนประกัน นักท่องเที่ยวจีน

สาเหตุหาข้อสรุป วงเงิน-ค่าเบี้ย-ทุนประกัน คุ้มครองรักษาโควิดนักท่องเที่ยวจีนใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่า ภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทย

Read More »
เคาะมาตรการรับนักท่องเที่ยวยึดเท่าเทียมทุกชาติ

เคาะมาตรการรับนักท่องเที่ยว! ยึดเท่าเทียมทุกชาติ หากประเทศใดมีเงื่อนไขตรวจ PCR ก่อนกลับ ต้องซื้อประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด 19

คาะมาตรการรับนักท่องเที่ยว ยึดหลักเท่าเทียมทุกชาติ ผู้เดินทางต้องรับวัคซีนโควิดอย่างน้อย 2 เข็ม หากประเทศต้นทางมีเงื่อนไขผลตรวจ RT- PCR เป็นลบก่อนกลับ ต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการตรวจรักษาโรคโควิด 19 เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระ

Read More »
แผนสร้างความเชื่อมั่น ปชช. คปภ. 2566

วางแผนทบทวนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ แผนสร้างความเชื่อมั่น ปชช. คปภ. 2566

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ” หากมีการวางแผนการรับมือที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อม ๆ กับหมั่นทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เป็นประจำ ย่อมจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ

Read More »
Knowledge 1

อย่า…..ลืมประโยชน์

วันเวลาพ้นผ่านจากไปรวดเร็ว ปี ฉลู… พ.ศ. 2564 กำลังจะจากไป ปี ขาล.. พ.ศ.2565 ปีใหม่ จะมาแทน เรื่องราวต่าง ๆ จะจากไปพร้อมกับวันเวลา ชีวิตผู้คนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา..ช่วงเวลาที่ผ่านไป ผู้คนมากมาย พบเจอความสุขความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง

Read More »