Risk management & Loss Control Program for Insurance 6

Risk management & Loss Control Program for Insurance

การบริหารความเสี่ยงและโปรแกรมการควบคุมความเสียหายในธุรกิจประกันภัย ( Risk management & Loss Control Program for Insurance) จัดอบรมวันที่28-29 ตค ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
กลุ่มผู้ฟัง : ฝ่ายรับประกันภัย เจ้าหน้าที่สำรวจภัย ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหม บริษัทนายหน้าที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะในการบริหารความเสียงภัย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก
Risk management & Loss Control Program for Insurance 7 Risk management & Loss Control Program for Insurance 8

Date

ต.ค. 21 2019 - ต.ค. 22 2019

Time

08:00 - 18:00
QR Code