IAR INSURANCE 6

IAR INSURANCE

IAR INSURANCE 7

IAR INSURANCE


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร อาจารย์อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์


ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

Date

พ.ย. 13 2019 - พ.ย. 14 2019

Time

08:00 - 18:00
QR Code